Oversluiten van uw hypotheek

De rentes zijn op dit moment historisch laag. Wij krijgen daarom steeds meer vragen of het zinvol is de hypotheek over te sluiten. Of oversluiten zinvol is hangt samen met diverse factoren. Bijvoorbeeld uw toekomstplannen maar bovenal met de kosten waar u mee te maken krijgt. Vaak betaalt u een boete als u de hypotheek over wilt sluiten. Ook krijgt u te maken met andere bijkomende kosten zoals; taxatie , notaris, advieskosten, eventuele NHG kosten etc.

Klik hier om naar de berekeningsmodule te gaan

Is oversluiten voor mij verstandig?

De redenen om je hypotheek over te sluiten kunnen verschillend zijn. Het kan zijn dat je lagere maandlasten wilt hebben of dat je een verbouwing hebt gepland. Wanneer je je hypotheek gaat oversluiten, los je je huidige hypotheek af met een nieuwe hypotheek. Je kunt ook het product waarmee je vermogen opbouwt voor de aflossing oversluiten, bijvoorbeeld de beleggingsverzekering.


Hoeveel kost het oversluiten van de hypotheek?

Voor oversluiten van de lening kan het zijn dat je een boete moet betalen. Deze boete is er omdat je de lening eerder aflost dan was afgesproken en dus de aanbieder minder rente krijgt dan hij op gerekend had. Dit noemen we de boeterente. Hoeveel boeterente je moet betalen hangt van meerdere factoren af, bijvoorbeeld of de huidige rente hoger of lager is dan jouw rente. Wanneer je bijna aan het einde van de rentevaste periode bent, is het voordeliger om over te sluiten dan wanneer je nog aan het begin hiervan zit. Let daarom op wanneer je rentevaste periode bijna is afgelopen. Als de rente op dat moment erg laag is, kan het verstandig zijn alvast over te sluiten. Je aanbieder kan je vertellen of en hoeveel boeterente je eventueel moet betalen.

Let op de volgende punten wanneer je wilt oversluiten:

  • Naast deze boeterente betaal je ook taxatie- en notariskosten als je naar een andere aanbieder gaat. Bovendien moet je vaak ook nog een adviesfee betalen voor de nieuwe hypotheek. Deze kosten kunnen momenteel nog opgenomen worden in de nieuwe hypotheek, maar dit betekent dat je meer rente moet betalen omdat je lening hoger is geworden. 
  • Wanneer je door middel van een verzekering spaart of belegt voor de aflossing hoef je deze niet altijd over te sluiten wanneer je de hypotheek oversluit. Informeer hiernaar bij je adviseur. 
  • In enkele gevallen kan het juist voordelig zijn deze verzekering wél over te sluiten.
  • Hierbij is het belangrijk dat de adviseur uitgaat van dezelfde voorwaarden in de oude polis: het op te bouwen vermogen moet gelijk zijn, de einddatum moet gelijk zijn en de hoogte van de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering moet gelijk zijn.


Met welk doel maak je gebruik van oversluiten?  

  • Wanneer je je maandlasten wilt verlagen. Vergelijk niet alleen de bruto maandlasten, maar kijk wat er gebeurt als je alle kosten van het oversluiten uitsmeert over de nieuwe rentevaste periode. Dan pas zie je wat je echt betaalt voor die lagere maandlasten. Een adviseur moet kunnen laten zien of oversluiten in jouw geval voordelig is. 
  • Wanneer je wilt verbouwen.

bron: www.afm.nl


        
Gedserpad 39, 3067DR Rotterdam, Nederland
010 455 25 00
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van SiteOpMobi
sc