PN23 Prinsenland nieuws

In deze nieuws special besteden wij aandacht aan de hypotheek en het overlijdensrisico. Voor militairen is dit essentiële informatie. Zeker als u op zoek bent naar een (nieuwe) koopwoning, of in het verleden hier advies over heeft ontvangen. 

  • 2018: Militair en hypotheek 
    --> let op
  • Waar moet een overlijdensrisicoverzekering aan voldoen?
  • Hoe kan ik advies inwinnen?


2018 Militair: Let op bij afsluiten hypotheek

Vanaf 2018 geldt géén verplichting meer de overlijdensrisicoverzekering te verpanden. Voorheen was dit een verplichting als een hypotheek met NHG (nationale hypotheek garantie) werd afgesloten. Een op het oog sympathieke wijziging die desastreuze gevolgen kan hebben voor de partner of erfgenamen van de militair. Verpanding wil zeggen dat de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering (bij overlijden) wordt gebruikt om de hypotheekschuld te verlagen. 

Molest: hoe zat het ook alweer?
Verzekeraars willen zogenaamde oorlogsrisico's liever niet verzekeren. Daarom is nagenoeg altijd in de polisvoorwaarden een molestclausule opgenomen. Dat betekent dat de verzekering niet uit keert indien de schade (bijvoorbeeld overlijden) ontstaat door molest. Dat levert uiteraard problemen op voor militairen die op uitzending gaan. Daarom heeft het Ministerie van Defensie samen met het Verbond van Verzekeraars een speciale regeling opgesteld. Verzekeraars zullen geen beroep doen op uitsluiting clausules die betrekking hebben op het overlijden ten gevolge van gevechtshandelingen. Hiervoor moet wel aan specifieke vereisten worden voldaan. 

  1. de polis moet verpand worden
  2. de verzekeraar moet onderdeel zijn van het Verbond van Verzekeraars
  3. de maximale uitkering bedraagt nooit meer dan € 400.000,- 

Lees hieronder verder welke problemen dit geeft.


2018  NHG: Overlijdensrisicoverzekering géén verpandingsverplichting meer

Om als nabestaande van een militair in aanmerking te komen voor een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering, moet aan een aantal verplichtingen worden voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de polis verpand moet worden aan de geldverstrekker. Daar waar voorheen polissen automatisch werden verpand, omdat dit volgens de regels van NHG moest, geldt deze verplichting vanaf 2018 niet meer voor hypotheken met NHG. In de praktijk zijn er inmiddels veel banken waarbij de verpanding ook niet meer mogelijk is. Ook maken wij regelmatig mee dat banken een verzekering niet correct verpanden, ondanks een verzoek daartoe. 

Bovenstaande betekent automatisch dat niet meer wordt voldaan aan de verplichtingen van het Verbond van verzekeraars en het Ministerie van Defensie. Gevolg hiervan is dat de overlijdensrisico verzekering niet tot uitkering zal komen. Iets dat voor uw nabestaanden verregaande financiële consequenties kan hebben. 

Voor hypotheken zonder NHG geldt dit probleem overigens al langer. Of een polis verpand moet worden verschilt per geldverstrekker. 


Prinsenland: Advies door ervaren professionals

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich niet dagelijks bezig houdt met deze materie. Ook zien wij regelmatig dat e.e.a. adviestechnisch verkeerd gaat bij collega-kantoren en banken. Dat is ook logisch, als je als adviseur niet weet welke problemen er spelen voor militairen (molest), dan kan je er ook geen gepaste acties tegen ondernemen. 

Bij Prinsenland Adviseurs bent u aan het juiste adres voor hypotheekadvies. Al meer dan 30 jaar adviseren wij militairen en hun families. Wij bemiddelen voor nagenoeg alle geldverstrekkers en onze advieskosten behoren ook nog eens tot de laagste in de markt. U bent dus niet duurder uit door een gespecialiseerd kantoor in te schakelen. Vaak bent u juist veel voordeliger uit en is alles ook nog eens goed geregeld. Wij sturen u graag informatie over onze werkwijze. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op via 010 - 455 25 00. Of vul ons contactformulier in.   

U heeft al advies gehad?
En u twijfelt u of het gegeven advies en gesloten verzekering(en) wel correct is? Wij kunnen hier snel uitsluitsel over geven. Voor een gereduceerd tarief van slechts € 35,- voeren wij een controle uit. U heeft dan zekerheid dat alles goed geregeld is. Uiteraard kunnen wij, daar waar de adviezen foutief zijn, ook e.e.a. voor u recht zetten. Welke kosten dit met zich mee brengt hangt af van verschillende factoren. Wij maken vooraf duidelijke afspraken over de kosten. Om deze controle te kunnen uitvoeren ontvangen wij uw hypotheekakte en de polis van de overlijdensrisico-verzekeraar.     

Via de website Advieskeuze kunt u nalezen hoe uw collega's onze dienstverlening ervaren.  

Voor actuele rentestanden en andere rentevast periodes verwijzen wij naar onze online module


        
Gedserpad 39, 3067DR Rotterdam, Nederland
010 455 25 00
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van SiteOpMobi
sc