Prinsenland Nieuws: PN19

In dit nieuwsitem komen de volgende onderwerpen aan bod;

  • Verlaging maximale hypotheek
  • Mogelijkheden schenking verruimd

Verlaging maximale hypotheek 2017

''Loan to value'' is de verhouding tussen de maximale hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Op dit moment kunt u 102% van de marktwaarde van de woning financieren. Per 2017 wordt dit verlaagd naar 101%. Dit betekent dat u meer eigen middelen moet aanwenden om een woning te kunnen kopen.

Rekenvoorbeeld hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie

Koopsom 150000 € 150.000
Overdrachtsbelasting  €     3.000
NHG (1% over hypotheekbedrag) €     1.515
Notariskosten* €     1.000
Advies en bemiddelingskosten* €     2.185
Taxatie* €        350
Totaal benodigd  € 158.050

* Sommige kosten zijn (notaris gedeeltelijk) fiscaal aftrekbaar. In bovenstaand rekenvoorbeeld is een bedrag van circa € 4.550,- fiscaal aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. U krijgt dus zo'n € 1.800,- terug bij een IB-druk van 40%.

Wat moet u aan eigen middelen meenemen?

Totaal benodigd  €  158.050
Maximaal leenbedrag 2017 (101%) €  151.500
Eigen middelen of schenking €       6.550

 

 

 

 

Mogelijkheden schenking verruimd

In 2016 kunnen ouders eenmalig tot € 53.016 belastingvrij schenken aan een kind in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Voorwaarde is dat de schenking wordt gebruikt voor:

  • de aankoop van een woning
  • verbouwing van de eigen woning
  • aflossing eigen woning schuld 

In 2017 bedraagt het vrijgestelde schenking bedrag € 100.000,-. Het maakt vanaf 2017 niet meer uit van wie de schenking afkomstig is. Dit kan dus ook een willekeurige derde zijn. De ontvanger van de schenking dient nog steeds tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn.

Is (een deel van) de vrijstelling reeds in 2016 (of eerder) benut? Dan kunt u in 2017 of 2018 gebruik maken van een aanvulling van de schenking tot het maximaal vrijgestelde bedrag van € 100.000,-. 

Heeft u vragen over schenkingsmogelijkheden of bijvoorbeeld het maximale hypotheekbedrag dat u kunt lenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 


        
Gedserpad 39, 3067DR Rotterdam, Nederland
010 455 25 00
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van SiteOpMobi
sc