Rentemiddeling

RENTEMIDDELING: KOEK UIT EIGEN TROMMEL?

Met de lage rentestanden krijgen wij veel vragen of het verstandig is de hypotheek over te sluiten of de rente te middelen. In nagenoeg alle gevallen is dat antwoord nee. De kosten (boete - advies/bemiddeling - notaris - taxatie etc) zijn vaak dermate hoog dat er in financieel opzicht weinig voordeel uit te behalen valt.

Niet alle banken gaan hetzelfde om met rentemiddeling. Sommige banken bieden het helemaal niet aan, andere banken hebben krankzinnige middelingsconstructies waar zelfs verhuisboetes en een renteopslag aan worden gekoppeld (Rabobank). Ons advies; Ga niet te snel in op partijen die graag uw hypotheek over sluiten of de rente van uw hypotheek willen middelen. Zoek eerst uit of de kosten wel opwegen tegen het netto voordeel dat u maandelijks behaalt.

Second opnion? U bent bij ons aan het juiste adres voor een objectief advies 010 - 455 25 00.


 

Consumentenbond ontraadt rentemiddeling

De  Consumentenbond  ontraadt rentemiddeling voor huiseigenaren die willen profiteren van de huidige lage hypotheekrentetarieven. Volgens de bond is  rentemiddeling bij vrijwel alle banken te duur. Alleen Obvion wijkt volgens de Consumentenbond van dit beeld af. 

De organisatie komt met haar advies nu Rabobank en  ABN Amro per  1 juli rentemiddeling gaan inzetten voor bestaande hypotheken. De bond adviseert huiseigenaren hier niet op in te gaan. “Het is te duur, er is op de korte termijn geen sterke rentestijging te verwachten, en om een slechts een rentevoordeel te halen, zadelen huizenbezitters zich voor langere tijd op met hogere lasten.”

Diverse banken boden de mogelijkheid van rentemiddeling al, en met uitzondering van Obvion zijn ze allemaal te duur.  ABN Amro en Rabobank zijn volgens de Consumentenbond nog duurder. Het grote nadeel van  de rentemiddeling bij Rabo is volgens de bond dat  het boetevrij aflossen bij verhuizen vervalt na rentemiddeling. “Daarmee is er het risico dat er een flinke boeterente volgt bij verhuizing. De andere banken kennen deze voorwaarde niet.”

De coöperatieve bank doet bovenop het nieuwe rentepercentage een opslag van 0,2%, onder meer als vergoeding voor de kosten voor het ‘herzien van renteverplichtingen op de kapitaalmarkt.’ De Consumentenbond hecht weinig waarde aan die uitleg. “Banken moeten hun renteverplichtingen echter voortdurend herzien. Bovendien profiteren zij van de ingreep als de rente de komende jaren laag blijft. ABN Amro en Florius rekenen zelfs én een boete-opslag én een vaste ‘rentebemiddelingsopslag’ van 0,2%.”

Boeterente nog ongunstiger
Banken hanteren  twee methoden  bij rentemiddeling, de zuivere variant  waarbij een gewogen gemiddelde wordt genomen van de rente die de klant nu betaalt en de actuele marktrente. “Dit doen Obvion en de Rabobank”, stelt de Consumentenbond  vast. “De overige banken, waaronder ING en ABN Amro, berekenen een boeterente en smeren die uit over de nieuw gekozen looptijd. Dit pakt voor consumenten ongunstiger uit.”

Bron: amweb.nl/news-1218322/consumentenbond-ontraadt-rentemiddeling

 


Gedserpad 39, 3067DR Rotterdam, Nederland
010 455 25 00
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van SiteOpMobi
sc