Uw aankoopmakelaar

De aankoop van een woning is veelal de grootste uitgave in uw leven. U wilt er zeker van zijn dat u een goede koop sluit. Prinsenland Adviseurs kan u daarbij helpen.

De aankoopmakelaar haalt de emotie uit de koop en is een professioneel onderhandelaar. De aankoopmakelaar kent het spel van onderhandelen en krijgt waarschijnlijk meer van de prijs af dan u zelf had kunnen doen. Bovendien nemen wij u een hoop werk uit handen!

Vragen of interesse? Bel 010-4552500


Wat doet Prinsenland Adviseurs aankoopmakelaardij voor u?
 

 • Vooronderzoek maximaal te financieren hypotheekbedrag
 • Vooronderzoek werkelijke waarde aan te kopen woning, d.m.v. erkend taxateur
 • Controle stukken vereniging van eigenaren, indien van toepassing
 • Controle erfpachtsvoorwaarden, indien van toepassing
 • Adviseren over de reële marktwaarde van de woning
 • Adviseren of een bouwkundige keuring noodzakelijk is
 • Op professionele wijze voeren van de prijsonderhandelingen
 • Opnemen correcte ontbindende voorwaarden in de koopakte
 • Controle van de koopakte
 • Bij de notaris > controle akte en nota van afrekening

Onze kosten verdient u snel terug omdat Prinsenland;

 • een lagere aankoopprijs realiseert dan uzelf zou kunnen
 • inzicht heeft in de marktwaarde van de woning
 • inzicht heeft in belangrijke informatie over de woning, zoals: gebreken, erfdienstbaarheden, bouwkundige staat
 • op een deskundige en professionele wijze de onderhandelingen voert
 • u meer zekerheid geeft
 • u tijdwinst opleveert door onze deskundige afwikkeling van alle zaken
 • alleen uw belang behartigt

 

Kosten aankoopmakelaardij
Uheeft
 de keuze uit twee verschillende opties.

Optie 1: Vast bedrag
Indien u kiest voor een vast bedrag: € 960,- (inclusief BTW)

Optie 2: Variabel bedrag*
Bij de keuze voor het variabele bedrag berekenen wij:
€ 450,-  + 15% van het verschil tussen de vraagprijs en koopsom
 
*Indien u kiest voor optie 2:
De minimale kosten die wij in rekening brengen bedragen € 700,-. Bijvoorbeeld als de woning voor de vraagprijs of daarboven wordt gekocht. 

Korting 10% indien wij ook uw hypotheek verzorgen
Wij zijn er van overtuigd dat u door het inschakelen van de aankoopmakelaar kosten bespaart. Verzorgen wij ook de hypotheek voor u? Dan krijgt u 10% korting op de totale kosten van de aankoopmakelaardij.


Vul ons contactformulier in als u nadere informatie wenst. Of bel 010-4552500

Overige bepalingen:

Woning van uw keuze leidt niet tot een aankoop
Als de eerste woning van uw keuze niet leidt tot een aankoop, dan bent u de aankoopmakelaar een totaalbedrag verschuldigd van € 150,- inclusief btw voor het vooronderzoek, advisering en kadastrale recherche. Dit betreffen de kosten die wij zelf maken voor het vooronderzoek taxateur. 

De opdracht verstrekken en annuleren
U kunt het opdrachtformulier geheel vrijblijvend invullen. Hieraan is geen enkele verplichting verbonden. Zodra wij daadwerkelijk voor u aan de slag zijn gegaan ontstaan er verplichtingen. Als wij voor u met ons vooronderzoek gestart zijn kan de aankoopopdracht niet meer kosteloos worden beëindigd. Mocht u dan toch de opdracht willen beëindigen, dan wordt er door de aankoopmakelaar een totaalbedrag van € 150,- inclusief btw in rekening gebracht voor het vooronderzoek, advisering en kadastrale recherche. 

Succesvolle aankoop
De betaling van de aankoopmakelaar vindt plaats als u daadwerkelijk eigenaar wordt van de nieuwe woning oftewel bij de juridische levering bij de notaris. Bij een succesvolle aankoop bent u de aankoopmakelaar het vooraf overeengekomen tarief verschuldigd. Eventuele kortingen worden in mindering gebracht. De betaling van de aankoopmakelaar zal geschieden via de notaris.

Ontbinding van de (mondelinge) koopovereenkomst
Als de aankoopmakelaar een (mondelinge) koopovereenkomst namens u sluit en de koopovereenkomst wordt ontbonden op grond van de overeengekomen ontbindende voorwaarden, de drie dagen bedenktijd of u besluit van de (mondelinge) koopovereenkomst af te zien, dan is de opdrachtgever aan de aankoopmakelaar het volledige bedrag verschuldigd voor de verleende diensten. Dit bedrag dient aan de aankoopmakelaar te worden voldaan binnen 14 dagen nadat u de factuur van hem heeft ontvangen.

Onderhandelingen leiden niet tot aankoop
Als de onderhandelingen niet tot een aankoop leiden of we komen niet tot een gewenst resultaat in de onderhandeling of de woning bevalt u toch niet, dan bent u de aankoopmakelaar een bedrag verschuldigd van € 150,- inclusief btw. 

Afwijkende woningen
Onze vastgestelde tarieven zijn van toepassing op vele woningen. Echter in bepaalde gevallen kan het zijn dat de aankoopmakelaar niet zijn diensten kan aanbieden voor de hier vermelde tarieven. Dit kan voorkomen als de woning een rijksmonument,  een boerderij, een woonboot of een object in de duurdere prijsklasse (vanaf € 400.000,- k.k.) betreft. De aankoopmakelaar zal in deze gevallen in een persoonlijk (telefonisch) gesprek  met u bespreken welke kosten gerekend zullen worden. 

Vul ons contactformulier in als u nadere informatie wenst. Of bel 010-4552500


        
Gedserpad 39, 3067DR Rotterdam, Nederland
010 455 25 00
Naar desktopsite gaan
Mobiele website van SiteOpMobi
sc